Avís legal

Propietari i responsable de la web

NUMIS CONSULTORS, S.L.
NIF: B64298995
C. Bisbe Morgades, 45  B   Despatx 3
08500 - VIC
Telèfon: +34 938895197
E-Mail: gestio@numis.cat

Propietat intel·lectual

El lloc web www.numis.cat i els seus continguts (v.g., textes, imatges, só, animacions, video i la resta dels continguts d'aquest web) son propietat de NUMIS CONSULTORS, S.L. o terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a NUMIS CONSULTORS, S.L.. Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual registrats per NUMIS CONSULTORS, S.L. o de terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a NUMIS CONSULTORS, S.L., quedant prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o una altra forma d'explotació sense l'autorització expressa de NUMIS CONSULTORS, S.L..

Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà dels continguts d'aquest lloc web sense el consentiment previ i exprés de NUMIS CONSULTORS, S.L. llevat que s'indiqui expresament altra cosa o el seu ús sigui a títol personal o estrictament necessari per a l'ús i visualització dels mateixos des d'un ordinador personal i no vulneri els drets reconeguts de NUMIS CONSULTORS, S.L. per la legislació vigent. NUMIS CONSULTORS, S.L.. es reserva expressament el dret de canviar, modificar, complementar o suprimir, parcial o totalment, continguts d'aquest lloc web sense avís previ, així com de procedir a la suspensió de la seva publicació de forma transitòria o definitiva.

Informació adicional

Per a la seva comoditat, aquest lloc web conté enllaços d'hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Li recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. Sota cap concepte no s'intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs.NUMIS CONSULTORS, S.L. no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l'existència de cap tipus d'associació entre NUMIS CONSULTORS, S.L. i els seus titulars. Llevat d'autorització expressa del NUMIS CONSULTORS, S.L. es prohibeix l'establiment de vincles des de llocs web aliens al NUMIS CONSULTORS, S.L..

De conformitat amb l'article 12 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

Política de privacitat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (d'ara endavant “LOPD”). Concretament li informem de l'existència d'un arxiu automatitzat sota responsabilitat de NUMIS CONSULTORS, S.L., C. Bisbe Morgades, 45  B   Despatx 3, 08500 Vic i degudament legalitzat tal i com disposa la LOPD per a l'emmagazemament de les dades de caràcter personal proporcionades en aquesta pàgina web.

Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals tal com estipula la LOPD, dirigint-se per correu  a:

NUMIS CONSULTORS, S.L.
NIF: B64298995
C. Bisbe Morgades, 45  B   Despatx 3
08500 - VIC

Per a la seva comoditat, també podrà exercitar els drets descrits amb anterioritat dirigint-se a l'adreça electrònica gestio@numis.cat comunicant-nos com desitja que siguin tractades les seves dades.

Les dades de caràcter personal facilitades per vostè en comunicar-se amb nosaltres s'emmagatzemaran a l'arxiu automatitzat abans esmentat sota la responsabilitat de NUMIS CONSULTORS, S.L. amb la finalitat de poder prestar els serveis comercials, consultes i altres gestions que es poden realitzar a la nostra web.

L'entrada de dades errònies o incomplertes als formularis posats en la seva disposició pot impedir-nos contactar amb vostè. Es pressuposa que vostè s'assegura de facilitar-nos la informació i les dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, i que ens autoritza a processar-los sota les condicions esmentades.

Li informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposats, tot això atès a allò establert a la Secció 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal. Amb l'objectiu de rebre els màxims serveis possibles, l'Usuari autoritza expressament que NUMIS CONSULTORS, S.L. pugui remetre-li la informació dels seus serveis o productes, així com cedir les seves dades de caràcter personal a terceres persones o empreses que col·laborin amb NUMIS CONSULTORS, S.L. en la prestació dels esmentats serveis, observant sempre el secret professional.

Per contactar amb nosaltres

Atenció comercial: numis@numis.cat

Gestions i administració: gestio@numis.cat

Telèfon: 93 889 51 97

C/Bisbe Morgades, 45-B despatx 3
08500 VIC

Telèfon: 93 488 35 43

C/Mallorca 314, 1º 2ª - B
08037 BARCELONA