Compliance

El compliment normatiu o la “Compliance” en el si de una organització és el Programa  de Prevenció de Delictes, format per el conjunt de polítiques,  normes i protocols  amb l’objectiu de prevenir, i evitar que es produeixin irregularitats en l'empresa i perquè, si es donen, es descobreixen, siguin investigades i sancionades, exonerant així a l'organització de qualsevol responsabilitat penal que se’n pugui derivar. El programa de compliment normatiu és el resultat d'analitzar les obligacions legals i els riscos inherents a l’organització per tal d’evitar que es cometin en l’àmbit de la organització conductes o accions que siguin contràries, als valors de l’empresa  a les seves polítiques, i l’incompliment de la normativa legal.
 
Les organitzacions que volen assolir l’excel·lència a llarg termini necessiten mantenir una cultura de la integritat i del “compliment”, així com prendre en consideració les necessitats i les expectatives de tots els grups de interès. Integritat i “compliance” no són solament la base, sino també una oportunitat per assolir una organització excel·lent i sostenible.

Un sistema de gestió de la “compliance” eficaç ha de implicar a tota la organització, demostrant el seu compromís de complir amb la norma, incloent-hi els requisits legals, els codis sectorials i els estàndards de bon govern corporatiu, les millors pràctiques, la ètica i complir amb les expectatives de la comunitat en general.

Les organitzacions estan cada vegada més convençudes de que si apliquen valors obligatoris i fan una adequada gestió de la “compliance”, poden preservar la seva integritat i o minimitzat els incompliments legals. Integritat i una “compliance” eficaç son elements claus per portar una bona i diligent gestió. La “compliance” contribueix al comportament socialment responsable de les organitzacions.

El model de prevenció o de “compliance” ha de complir amb els següents requisits:

  • Identificar les activitats susceptibles de cometre-s’hi delictes segons l’article 31.bis del codi penal
  • Establir protocols o procediments que posin de manifest la voluntat de l’organització de prendre mesures preventives i d’executar-les.
  • Dotar-se d’un pressupost i eines de gestió adequat a model de  prevenció
  • Obligació de informar dels possibles riscos i incompliments
  • Tenir establer un sistema disciplinari
  • Dotar-se de un procés sistemàtic de revisió, avaluació i modificació del model

 

Per contactar amb nosaltres

Atenció comercial: numis@numis.cat

Gestions i administració: gestio@numis.cat

Telèfon: 93 889 51 97

C/Bisbe Morgades, 45-B despatx 3
08500 VIC

Telèfon: 93 488 35 43

C/Mallorca 314, 1º 2ª - B
08037 BARCELONA