Planificació Estratègica

Planificació Estratègica : ajudar al gerent a transmetre tot allò que té al cap i definir un pla estratègic per tal d'elaborar els plans de treball a seguir. 

Anàlisi estratègica

En aquest model treballem en projectes concrets per ajudar a definir l'estratègia en moments concrets, com ara:

  • Disseny de plans de negoci.

  • Redefinició de l'estratègia davant canvis de mercat.

  • Anàlisi del sentit estratègic, financer i de negoci d'operacions de fusió o absorció.

  • Anàlisi de la rendibilitat i viabilitat estratègica de la cartera de productes o mercats.

  • Definició de plans d'internacionalització.

  • Anàlisi de les diferents alternatives de creixement.

  • Plans de reestructuració o viabilitat.

  • Plans de reorganització empresarial en grups d'empreses.

 

Plans de negoci

Davant d'una nova idea de negoci o la creació d'un nou producte o servei és necessari realitzar un pla de negoci amb la nostra experiència i metodologia que comença amb l'avaluació de la idea de negoci i segueix amb el pla de màrqueting, l'anàlisi dels mitjans logístics i operatius necessaris, el pla financer vital per conèixer a priori si és viable la idea de negoci econòmicament, acabant finalment amb un diagnòstic o resum sobre la viabilitat global. Una idea pot semblar brillant al concebre, però pot fracassar en entrar en els detalls i en les xifres, per això és necessari realitzar un pla de negoci.

 

Estudis de viabilitat

Un estudi de viabilitat consisteix en la recopilació, anàlisi i avaluació de diferents tipus d'informació amb el propòsit de determinar si una empresa té en l'actualitat o en el futur riscos econòmics sobre la seva continuïtat. Els propòsits bàsics d'un estudi de viabilitat són: demostrar la viabilitat del negoci a inversors, propietaris i institucions financeres i estimar el possible rendiment o guany econòmic d'una iniciativa empresarial present i futura. La pregunta clau és: Per què és important l'estudi de viabilitat? voltant de gairebé dues terceres parts dels petits negocis són dissolts dins dels primers sis anys d'operacions. És a dir, sis de cada deu nous negocis fracassen durant els primers anys, independentment del tipus de sector. Per això conèixer la viabilitat d'una empresa en termes econòmics és de vital importància per als propietaris.

 

Quadre d' Indicadors estratègics de gestió

El Quadre d' Indicadors Estratègics de Gestió (QIEG), és la millor eina que hi ha per aconseguir els objectius estratègics d'una empresa. Mitjançant el procés de definir "la proposta de valor", i realitzar el mapa estratègic que ens relaciona els objectius amb els indicadors. D'aquesta manera podem controlar les diferents fites que anem assolint com a organització en el desenvolupament dels nostres plans d'acció. És una eina que integra tota l'organització. La nostra experiència i metodologia li ajuda a posar en marxa aquest instrument de gestió estratègica.

 

Per contactar amb nosaltres

Atenció comercial: numis@numis.cat

Gestions i administració: gestio@numis.cat

Telèfon: 93 889 51 97

C/Bisbe Morgades, 45-B despatx 3
08500 VIC

Telèfon: 93 488 35 43

C/Mallorca 314, 1º 2ª - B
08037 BARCELONA