QUE FEM

El nostre servei s’estructura en els següents àmbits d’actuació :

Direcció i Estratègia: treball conjunt amb la Direcció, col·laborant en l'assessorament estratègic i la implantació en l'organització.

Les finances, assessorament en la optimització dels recursos financers, tant en la seva obtenció com en la seva gestió. Anàlisi i optimització de totes les despeses, i recerca de finançament.

Organització i Processos: disseny i implantació de la gestió per processos, implementant  millores en tots els àmbits de l'organització. Anàlisi i optimització dels processos operatius(producció, logística, distribució, persones).

Màrqueting i vendes : ajudem a definir els millors canals de comunicació, distribució i venda dels seus productes i serveis. L'acompanyem en les seves relacions amb els clients, establint els objectius i organitzant la gestió de seguiment i control.

Àmbit de Recursos Humans : QCI: implantació d'eines de control per donar suport a la gestió de l'organització, i anàlisi  de les diferències entre organigrama jeràrquic i funcional.

Compliance:  El nostre programa de implementació del “compliment normatiu”  parteix de l’anàlisi de les característiques específiques de l'organització  i d'aquesta manera aconsellar sobre la millor forma d'organitzar el programa de compliment, elaborant el model  adequat de sistema de prevenció de riscos penals.

 

Per contactar amb nosaltres

Atenció comercial: numis@numis.cat

Gestions i administració: gestio@numis.cat

Telèfon: 93 889 51 97

C/Bisbe Morgades, 45-B despatx 3
08500 VIC

Telèfon: 93 488 35 43

C/Mallorca 314, 1º 2ª - B
08037 BARCELONA