Finances i la seva gestió

Assessorament en la gestió financera de l'empresa

 • Diagnòstic economicofinancer

 • Seguiment mensual de l'evolució economicofinancera de l'empresa

 • Planificació financera i gestió de tresoreria

 • Anàlisis de costos i control de gestió

 • Revisió dels criteris comptables

 • Gestió del crèdit de proveïdors i a clients

 • Adaptació del pool bancari a les necessitats reals de l'empresa

 • Optimització de les actuals línies de finançament de circulant

 • Aportació de la visió financera en les decisions estratègiques i del dia a dia

 • Millora de la capacitat de negociació amb les entitats financeres

 • Adaptació de l'estructura economicofinancera de l'empresa al nou escenari econòmic

 • Suport a la gerència

 

Recerca de finançament bancari

•    Recopilació de la documentació de l'empresa
•    Preanàlisi de la seva situació economicofinancera
•    Establiment de l'import de finançament necessari
•    Elecció del producte financer més adequat
•    Determinació de l'entitat financera idònia
•    Tramitació, seguiment i negociació amb les entitats financeres

 

Finançament Corporate

Assessorament independent i objectiu en la venda, l'adquisició o fusió amb una altra empresa o bé en la compravenda d'actius estratègics.

Venda empresa

Els nostres serveis en aquests casos inclouen:
•    Valoració de la companyia.
•    Preparació del quadern de venda.
•    Selecció de candidats a realitzar l'operació.
•    Signatura de cartes de confidencialitat prèvies a l'enviament del quadern de vendes.
•    Negociació amb els interessats d'ofertes no vinculants.
•    Negociació d'una oferta vinculant.
•    Assessorament en la negociació durant el període d'exclusivitat en què es desenvolupi la due dilegence.
•    Assistència en la negociació i el tancament de l'operació.

Venda actius

Els nostres serveis en aquest cas inclouen:

•    Ajuda en la selecció dels actius que es posen en venda
•    Projeccions financeres tant per als actius segregats com per a l'empresa sense aquests actius
•    Valoració dels actius
•    Projeccions financeres tant per als actius segregats com per a l'empresa sense aquests actius
•    Definició de l'estructuració legal, financera i de negoci de l'operació
•    Preparació del quadern de venda
•    Selecció de candidats a realitzar l'operació
•    Signatura de cartes de confidencialitat prèvies a l'enviament del quadern de vendes
•    Negociació amb els interessats d'ofertes no vinculants
•    Negociació d'una oferta vinculant
•    Assessorament en la negociació durant el període d'exclusivitat en què es desenvolupi la due dilegence
•    Assistència en la negociació i el tancament de l'operació.

Assessorament al comprador

Els nostres serveis en aquests casos inclouen:


•    Valoració de la companyia.
•    Signatura de cartes de confidencialitat
•    Assessorament en la negociació durant el període en què es desenvolupi la due dilegence.
•    Assistència en la negociació i el tancament de l'operació.

 

 

Reestructuració empresarial

Els nostres serveis de reestructuració empresarial es basen en la reordenació dels principals processos de treball en l’empresa segons el model EFQM a fi de transformar-la i assegurar la seva continuïtat en el mercat d'una manera econòmicament rendible i duradora.

 

Per contactar amb nosaltres

Atenció comercial: numis@numis.cat

Gestions i administració: gestio@numis.cat

Telèfon: 93 889 51 97

C/Bisbe Morgades, 45-B despatx 3
08500 VIC

Telèfon: 93 488 35 43

C/Mallorca 314, 1º 2ª - B
08037 BARCELONA