Programa

Programa de compliance

1. Determinar l’àmbit d’aplicació del sistema de gestió “compliance”:
    a. Organització i el seu context
          i. Àmbit intern
         ii. Àmbit extern
    b. Principis de bon govern    
    c. Identificació de les Obligacions de “compliance”
          i. Identificació, anàlisis i avaluació dels riscos
    d. Lideratge i compromís
          i. Política de compliance
         ii. Responsabilitats
2. Organització del model de compliance
    a. Sistema de govern corporatiu
          i. Normes internes de govern corporatiu
    b. Codís i procediments interns
          i. Codi ètic
         ii. Protocol de contractació,
        iii. Protocol de Blanqueig,
        iv. Protocol d’assetjament,
         v. Protocol TIC i d’us d’equipaments informàtics,  
        vi. Programa de prevenció de riscos laborals,
       vii. Programa de protecció de dades;
      viii. Protocols “ad hoc”
    c. l'òrgan de control (“Compliance Officer”)
    d. Programa de formació
          i. Informació documentada del sistema de “compliance”
         ii. Programa de comunicació interna i externa
        iii. Programa de formació
        iv. Pac de benvinguda
3. Gestió dels incompliments
    a. Observació i vigilància del funcionament dels sistema de “compliance”
          i. No conformitats i accions correctores
         ii. Canal de denuncies
    b. Sistema disciplinari
4. Gestió seguiment i supervisió del sistema de “compliance”
    a. Planificació i control operacional
          i. Controls i procediments
    b. Seguiment, anàlisis i avaluació.
    c. Revisió per la direcció
          i. Protocol de revisió

 

Per contactar amb nosaltres

Atenció comercial: numis@numis.cat

Gestions i administració: gestio@numis.cat

Telèfon: 93 889 51 97

C/Bisbe Morgades, 45-B despatx 3
08500 VIC

Telèfon: 93 488 35 43

C/Mallorca 314, 1º 2ª - B
08037 BARCELONA