Màrqueting i vendes

És necessari en moltes ocasions com a pas previ a un pla de negoci realitzar un pla de màrqueting amb una certa profunditat que ens permeti analitzar el mercat, les estratègies del producte, preu, canals de distribució i la comunicació, tot això acompanyat d'una anàlisi DAFO , i adaptat a les necessitats de cadascun dels nostres clients.

Plans de Màrqueting

El pla de màrqueting és l'eina bàsica de gestió que ha d'utilitzar tota empresa orientada al mercat que vulgui ser competitiva. En la seva implementació es concretaran les diferents actuacions que s'han de realitzar er assolir els objectius marcats.

Aquest procés no es pot considerar de forma aïllada dins de l’empresa, està totalment coordinat hi ha de ser coherent amb el pla estratègic, és necessari realitzar les corresponents adaptacions respecte al pla general de l'empresa, ja que és l'única manera de donar resposta vàlida a les necessitats i temes plantejats.


En màrqueting, com en qualsevol altra activitat gerencial, tota acció que s'executa sense la deguda planificació suposa almenys un alt risc de fracàs o ampli malbaratament de recursos i esforços.

 
El pla de màrqueting proporciona una visió clara de l'objectiu final i del que es vol aconseguir en el camí cap a la meta, al mateix temps informa amb detall de la situació i posicionament en els quals ens trobem, marcant-nos les etapes que s'han de cobrir per a la seva consecució. Té l'avantatge afegit que la recopilació i elaboració de dades necessàries per realitzar aquest pla permet calcular quant es trigarà a cobrir cada etapa, donant-nos així una idea clara del temps que hem d'emprar per a això, quin personal hem de destinar per arribar a la consecució dels objectius i de quins recursos econòmics hem de disposar.

 

Si una acció no planificada ha tingut èxit, ens hem de preguntar què hauríem aconseguit si haguéssim operat amb un pla determinat, i no ho haguéssim confiat a l’atzar. Intentar que un projecte triomfi sense servir-se d'un pla de màrqueting és com tractar de navegar en un mar tempestuós sense cartes marítimes ni destí clar.

Sense un pla de màrqueting mai sabrem com hem assolit els resultats de la nostra empresa, i per tant, estarem exposats a les convulsions del mercat.

 

 

 

Per contactar amb nosaltres

Atenció comercial: numis@numis.cat

Gestions i administració: gestio@numis.cat

Telèfon: 93 889 51 97

C/Bisbe Morgades, 45-B despatx 3
08500 VIC

Telèfon: 93 488 35 43

C/Mallorca 314, 1º 2ª - B
08037 BARCELONA